Chasing butterflies...
 a love storyAls criterium voor mijn fokbeleid vind ik een stabiele en gezonde basis onontbeerlijk en die wordt voor het grootste deel al bepaald door een verantwoorde combinatie van de ouderdieren.

Om die reden kies ik de dekreu met zorg en aandacht en fok ik uitsluitend met honden die voldoen aan de eisen van de BECC en de ECSCN.

Beide ouderdieren zijn HD getest, ondergaan jaarlijks een oogonderzoek en worden getest op de erfelijke ziektes PRA en FN. Ik fok enkel met ouders die ofwel allebei genetisch vrij zijn (A) of waarvan hooguit 1 ouder drager is (B). Ik kan dan ook voor elk nest de garantie bieden dat geen enkele pup uit mijn ouderdieren zal lijden aan PRA (erfelijke oogziekte die tot blindheid leidt) of de erfelijke nierziekte FN zal ontwikkelen waardoor de pup onherroepelijk vóór zijn 2de verjaardag zou sterven.