Chasing butterflies...
 a love storyVoor mij is de hondenfok een boeiende wereld waar kennis over de hond en de passie voor de Engelse Cocker Spaniel elkaar ontmoeten.

Mijn hoofddoel is sociale Engelse Cocker Spaniels  fokken die gezond zijn, mooi om naar te kijken en met een ruime portie werklust… en dit op lange termijn.

Ik ben aangesloten bij de Belgische Engelse Cocker Club (BECC) en de Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) en verbind er mij toe om alle statuten en reglementen van deze rasverenigingen na te leven in het belang van “mijn” ras : de Engelse Cocker Spaniel.

Dit houdt ondermeer het fokreglement in waarin een aantal noodzakelijke, rastypische en gezondheidstechnische zaken zijn opgenomen.
Ik  zal eventuele controle op het naleven hiervan toelaten door de bevoegde instanties.
Ik fok op kwaliteit en niet op kwantiteit en streef dus naar instandhouding en verbetering van het ras en niet naar zoveel mogelijk honden van dit ras.

 

Ik streef er naar om mijn puppies te zien uitgroeien tot Engelse Cocker Spaniels  met de maat en het gewicht die binnen de norm voor het ras vallen - zoals voorgeschreven door de rasvereniging - met daaraan het gedrag dat kenmerkend is voor dit ras.
Ik hecht veel  belang aan de werkkwaliteiten van de Engelse Cocker Spaniel en zijn opgewekte, enthousiaste karakter en zie dit graag weerspiegeld in de pups die ik op de wereld breng.

   
Ik neem nu en dan deel aan tentoonstellingen teneinde mijn honden geëvalueerd te weten door rasspecialisten.Tijdens deze shows wordt de hond door de deskundigen niet enkel beoordeeld op uiterlijke schoonheid via het nodige weeg – meet –en betastwerk maar tevens op karakter en de  omgang met andere honden. Hoe gaat mijn cocker om met vreemden en hoe staat mijn hond tegenover kinderen, hoe wordt gereageerd op stressfactoren, hoe is het temperament van de hond?  enz…    

Ook al waak ik erover om de karakteristieke eigenschappen van de cocker in stand te houden, ik leg niet enkel het accent op het exterieur van mijn honden. Dit is geen allesbepalende factor voor mij en ik blijf bovendien altijd erg waakzaam teneinde elke overdrijving van de rastypische eigenschappen - die een negatief effect op de gezondheid van de hond zouden kunnen hebben - te voorkomen.
Reeds van bij het begin maak ik een selectie van de moederhond en de reu op basis van de criteria : gezondheid en evenwichtige karakters.

Ik ga voor mijn teefje bewust op zoek naar de meest geschikte partner. Ik schrijf inderdaad  “de meest geschikte partner” omdat fokken altijd een stukje gokken blijft. We hebben een zekere kennis over de hond of over een bepaald ras, maar een grote bescheidenheid is hier zeker op zijn plaats.. Het kruisen van twee “super”honden levert niet altijd een nestje superpups op want hondenfok is niet zomaar A x B, oh neen : het is wel degelijk complexer dan dat.
Want naast het nodige vooronderzoek van de ouderdieren, het naast elkaar plaatsen van een heleboel gegevens en het overleg tussen mensen die reeds meerdere jaren kennis hebben verworven en het fokken echt ter harte nemen, vind ik het ontzettend belangrijk om het instinctmatige waar onze honden nog over beschikken ernstig in overweging te nemen.
Een teefje dat niet gedekt wil worden of een reu die niet wil dekken…de natuur zal hier wel haar redenen voor hebben. Om die reden kan ik slechts in zéér uitzonderlijke gevallen akkoord gaan met het fokken via kunstmatige inseminatie.

En tenslotte vraagt de hondenfok ook een portie geluk, want fokken blijft nog steeds een stukje gokken!

Gezondheid

De ouderdieren moeten volledig in orde zijn met de inentingen en ze worden onderworpen aan enkele medische onderzoeken die identiek zijn voor zowel de reuen als de reven. Een verantwoord fokker kent de zwakke plekken van zijn ras en voert de courante onderzoeken uit zodat de aan dit ras gelinkte defecten bij zijn pups niet voorkomen.

 

De ouderdieren worden via DNA getest  op PRA (= een erfelijke oogziekte die tot blindheid kan leiden) en FN (= een erfelijke nierziekte die de dood tot gevolg kan hebben)  en ze worden jaarlijks getest op oogafwijkingen.
Ik fok enkel met honden die geen lijder zijn van erfelijke aandoeningen.
Bij het fokken van een nest Engelse Cocker Spaniels hou ik dus rekening met de uitslag van deze tests, met dien verstande dat voor PRA bijvoorbeeld de uitslag Clear of Vrij met elke andere uitslag mag worden gecombineerd. De uitslag Drager mag uitsluitend gecombineerd worden met Clear of Vrij. De uitslag Optigen C mag uitsluitend gecombineerd worden met een uitslag Optigen A.

Persoonlijk wens ik niet te fokken met een lijder maar de combinatie van een vrij ouderdier met een drager kan voor mij nog wel omdat het uitsluiten van alle dragers en hun naaste familie namelijk een groot deel van het genenbestand zou laten verdwijnen. Voor wat betreft HD uitslagen zijn uitsluitend de volgende combinaties mogelijk: AxA, AxB, AxC en BxC. Enkel het door de officiële Belgische HD-commissie, aangesteld door de KSMH, gehomologeerd onderzoek en beoordeling zijn geldig.
Ik fok bij voorkeur enkel met de combinaties AxA of AxB.

Honden die lijden aan andere erfelijke ziekten en afwijkingen worden uitgesloten van de fok.

Karakter

Ik fok enkel met honden die mentaal gezond zijn en dus bijvoorbeeld minimum een basiscursus gehoorzaamheid doorlopen hebben in een erkende hondenschool.
Zo kan ik de sociale vaardigheden en de werkkwaliteiten van mijn honden correcter inschatten.

Op het gebied van het sociaal functioneren, gedrag en werkkwaliteiten zal de (buitenlandse) dekreu geslaagd moeten zijn voor een test “sociale hond” of “gedragszekere hond” of minstens de basiscursus “gehoorzame hond” doorlopen hebben.
Indien de dekreu niet over een dergelijk certificaat beschikt maar op meerdere shows  met een uitmuntend of (nog beter) met een CAC werd beoordeeld dan mag men ervan uitgaan dat deze hond ook over voldoende sociale vaardigheden beschikt aangezien hij een ganse dag tussen ras –en soortgenoten dient door te brengen op de tentoonstelling en zich moet laten aanraken door de keurmeester en eventueel geïnteresseerden. Een angstige, terughoudende, agressieve hond is hier niet op zijn plaats en zou uitgesloten worden. Als mentale fokgeschiktheidstest kan het uitgebreid deelnemen aan tentoonstellingen dus wel in rekening worden gebracht.

Bovendien ga ik de eventueel toekomstige vaderhond van mijn pups zelf evalueren op show(s) of bij zijn eigenaar thuis alvorens te beslissen om hem al dan niet als dekreu te gebruiken.

Algemeen

Combinaties van ouderdieren die in de eerste en/of tweede graad verwant zijn worden niet toegestaan.

Pups en/of jonge dieren die bij het ouder worden fouten vertonen in hun genetisch profiel (erfelijke afwijkingen) en dus niet meer tot de fok kunnen toegelaten worden én pups die qua fenotype (uiterlijke kenmerken) niet beantwoorden aan de rasstandaard worden onder geen beding ge_euthanaseerd. Ik verbind er mij toe om deze honden zelf te houden als gezelschapsdier of een nieuwe eigenaar te zoeken met de zekerheid dat deze dieren een warme thuis vinden en niet meer zullen gebruikt worden voor de fok. (dit kan door een fokverbod op de stamboom te plaatsen of door sterilisatie of castratie vóór vertrek naar het gastgezin)

Ik heb rashonden omdat ik van ze hou en geniet van hun aanwezigheid. Ze zijn bovenal mijn huisdieren. Een hond is namelijk in eerste instantie een gezelschapsdier en mag nooit gezien worden als een productiedier Als met een hond niet meer kan gefokt worden, mag dat geen verschil uitmaken. Hij blijft gewoon in de roedel en dus bij mij en kan op evenveel aandacht rekenen als voorheen.